Tin tức
Danh mục sản phẩm
Chỉnh sửa danh mục

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Chọn Album

Tin tức

báo giá gạch block tự chèn mới nhất cập nhật tháng 04/2019

báo giá gạch block tự chèn mới nhất cập nhật tháng 04/2019

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 110,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 110,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
báo giá gạch lát vỉa hè, gạch block trồng cỏ mới nhất cập nhật tháng 05/2019

báo giá gạch lát vỉa hè, gạch block trồng cỏ mới nhất cập nhật tháng 05/2019

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 110,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 110,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè

Chi tiết
báo giá gạch block tự chèn mới nhất cập nhật tháng 05/2019

báo giá gạch block tự chèn mới nhất cập nhật tháng 05/2019

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 110,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 110,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
báo giá tham khảo gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 300×300 mới nhất cập nhật tháng 04/2019

báo giá tham khảo gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 300×300 mới nhất cập nhật tháng 04/2019

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 110,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 110,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo  mới nhất cập nhật tháng 05/2019

báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo mới nhất cập nhật tháng 05/2019

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 110,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 110,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
báo giá gạch lát vỉa hè, gạch block trồng cỏ  mới nhất cập nhật tháng 12/2018

báo giá gạch lát vỉa hè, gạch block trồng cỏ mới nhất cập nhật tháng 12/2018

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 400×400 mới nhất cập nhật tháng 04/2019

bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 400×400 mới nhất cập nhật tháng 04/2019

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 110,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 110,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
báo giá gạch bê tông giả đá- gạch coric mới nhất cập nhật tháng 04/2019

báo giá gạch bê tông giả đá- gạch coric mới nhất cập nhật tháng 04/2019

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 110,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 110,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
báo giá gạch bê tông giả đá- gạch coric mới nhất cập nhật tháng 05/2019

báo giá gạch bê tông giả đá- gạch coric mới nhất cập nhật tháng 05/2019

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 110,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 110,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
dây chuyền sản xuất gạch block- công ty vigera hà nội

dây chuyền sản xuất gạch block- công ty vigera hà nội

công nghệ sản xuất gạch block bao gồm các công đoạn: định lượng
Chi tiết
dây chuyền sản xuất gạch terrazzo công ty vigera hà nội

dây chuyền sản xuất gạch terrazzo công ty vigera hà nội

gạch terrazzo là vật liệu xây dựng không thể thiếu cho các công trình kiến trúc từ xưa đến nay. với đặt tính chịu lực tốt nên trong xây dựng gạch này dùng để lát vỉa hè, sân vườn, khu vực công cộng,….rất phổ biến. ngoài ra, gạch terrazzo được thiết kế với mẫu mã đa
Chi tiết
báo giá tham khảo gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 300×300 mới nhất cập nhật tháng 12/2018

báo giá tham khảo gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 300×300 mới nhất cập nhật tháng 12/2018

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 400×400  mới nhất cập nhật tháng 12/2018

bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 400×400 mới nhất cập nhật tháng 12/2018

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
bảng báo giá gạch giả đá (gạch coric) cập nhật tháng 10/2018

bảng báo giá gạch giả đá (gạch coric) cập nhật tháng 10/2018

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 400×400 cập nhật tháng 11/2018

bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 400×400 cập nhật tháng 11/2018

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 300×300 cập nhật tháng 11/2018

bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 300×300 cập nhật tháng 11/2018

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
bảng báo giá gạch block tự chèn cập nhật tháng 10/2010

bảng báo giá gạch block tự chèn cập nhật tháng 10/2010

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch block trồng cỏ cập nhật tháng 11/2018

bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch block trồng cỏ cập nhật tháng 11/2018

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
báo giá gạch block tự chèn mới nhất cập nhật tháng 12/2018

báo giá gạch block tự chèn mới nhất cập nhật tháng 12/2018

áo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
báo giá gạch lát vỉa hè, gạch block tự chèn tháng 9/2018- gạch vigera

báo giá gạch lát vỉa hè, gạch block tự chèn tháng 9/2018- gạch vigera

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 110,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 110,000 vnd / mét (11 viên)   2/ gạch lát vỉa
Chi tiết
báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 300×300 tháng 9/2018- gạch vigera

báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 300×300 tháng 9/2018- gạch vigera

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 110,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 110,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
bảng báo giá gạch block tự chèn cập nhật tháng 10/2010

bảng báo giá gạch block tự chèn cập nhật tháng 10/2010

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 300×300 cập nhật tháng 10/2018

bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 300×300 cập nhật tháng 10/2018

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết
bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 400×400 cập nhật tháng 10/2018

bảng báo giá gạch lát vỉa hè, gạch terrazzo 400×400 cập nhật tháng 10/2018

báo giá gạch giả đá– gạch terrazzo 400×400 – báo giá  gạch terrazzo 300×300 – bảng giá  gạch block tự chèn – bảng giá  gạch block trồng cỏ 1/ gạch lát vỉa hè sân vườn – gạch giả đá(coric) quy cách: ~ 400x400x45 : giá 120,000 vnd / mét (6.25viên) quy cách: ~ 300x300x45 : giá 120,000 vnd / mét (11 viên) 2/ gạch lát vỉa hè
Chi tiết

Hiển thị 49–72 của 176 kết quả